Et liv skjult med Gud – 3/4

"Bevidstheden om den Gud, der ser, er våbnet imod hykleri."

Bibeltimen blev afholdt på Bibelkursus på Luthersk Missions Højskole i 2015.