Gudsbilledet er under forandring

Billedet af Gud er under forandring! Hvilken indflydelse får det på vores tro og vores menigheder, hvis det budskab vi lytter til, giver et andet gudsbillede end det Gud selv har åbenbaret i sit ord?

I to undervisningssessioner tages der fat i forståelsen af det bibelske gudsbillede. I den første time gennemgår Peter Olsen historiske og nutidige eksempler på, hvordan det bibelske gudsbillede forandres. Det skete for 200 år siden da liberalteologien slog igennem, og det sker igen i dag, både internationalt og i Danmark.

Timerne blev holdt som oplæg mandag d. 26. januar 2015 til en kursusaften for kredsstyrelser, ældsteråd, bestyrelser i Luthersk Mission og LMBU i Vestjylland.

Den anden undervisningstime: Hvem er Gud? Om lov og evangelium.

 

(Peter Olsen har efterfølgende sendt nogle ekstra bemærkninger, for at præcisere og tydeliggøre nogle formuleringer i det mundtlige oplæg, og for at afklare eventuelle misforståelser – se dokument her.)