Matt 16,1-4 – Kristendommens bevis, korset

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Matt 16,1-4.