Advent og Jesu genkomst?

Advent har det med at være den temmelig forsømte del af kirkeåret. Den har det med at drukne i julekalender, julesange, julefrokoster og al verdens andre juleting et par uger (efterhånden måneder i forretningerne) inden det egentlig er jul.

I kirkeåret starter julen efter den fjerde søndag i advent og varer indtil hellig tre konger. Ofte starter julen, ifølge kirkeåret, altså først omkring d. 22, 23. eller 24. december. Indtil da er det advent.

Julen er mindet om Jesu første komme. Advent er forventningen om hans andet komme. Første gang kom Jesus for at fjerne menneskehedens synder og bane vej til fred med Gud. Anden gang kommer han for at holde dom(medag) over verden.

Den nu afdøde danske kristne forfatter Poul Hoffmann (1928-2015) skal engang have sagt: ”jeg er optimist – jeg tror på dommedag”. Dermed rammer han en nerve i bibelens og NT´s forståelse af dommens dag og Jesu genkomst.

Det er nemlig en glædens dag!

Jesu genkomst i bibelen

Det er noget, de troende skal se frem til – for den dag skal alt forandres. Synden skal fjernes, Satan skal straffes, døden forsvinde, smerten ophøre, legemet opstå igen til uforgængelighed – kort sagt: Jesus kommer for at frelse (i bredeste forstand) dem der venter på ham.

Johannes beskriver det malerisk i Åb 21,3-4:

”Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet. ”

Det er det, vi ser frem til. Det betyder, at du ikke kan forvente for meget af livet på den nye jord. For uanset hvad du måtte have af glæde i det her liv, så kommer det til at blive overgået med længder i evigheden. Din krop skal aldrig blive syg. Du skal aldrig igen falde i synd. Al smerte – psykisk såvel som fysisk skal være væk. Der er ingen risiko for at falde fra. Mange de svære spørgsmål og den tvivl vi kan kæmpe med, er det slut med.

Det er vores håb som kristne. Og det håb giver kraft til vores tilværelse nu. Det er et tema gennem hele NT, at håbet om opstandelsen fra de døde, om det evige liv og Jesu genkomst – det er det der giver kraft og styrke til livet i dag.

Håbet giver kraft til livet i dag

En af de salmeskrivere, der har levet et meget svært liv, og som jeg holder mest af, er Paul Gerhardt (1607-1676). Han levede et meget møjsommeligt liv, hvor han oplevede både trediveårskrigen og pest. Fire ud af hans fem børn døde. Han var præst i Berlin i en årrække, men da fyrsten blev reformert og dannede en forenet kirke, blev han afskediget som præst grundet teologiske uoverensstemmelser. Han mistede dermed sit livsgrundlag på sine ældre dage… Mere end de fleste oplevede han altså nogle store og voldsomme udfordringer. Netop derfor synes jeg også, at hans salme “Hvorledes skal jeg møde”, taler så stærkt. Der skriver han i v. 6:

Du skal ej heller klage,
at du ham ej kan få,
han kommer selv at tage
dig ud af jammers vrå;
han kommer selv, han kommer
at dæmpe al din ve
og gør en liflig sommer
af al din trængsels sne.  1Sange og Salmer (Fredericia, Lohse). nr. 133, v. 6.

I mange år, tænkte jeg altid på det i overført betydning – at Jesus kommer til dig og mig i vores smerter i vores liv nu og her. Vi behøver ikke ”tage ham”, men han kommer selv til os. Og den dimension tror jeg er god og vigtig at fastholde. Jesus er tilstede i en troendes liv lige nu!

Men jeg er blevet opmærksom på, at salmen står under adventsafsnittet!

Jeg tror, at det egentlig handler om Jesu genkomst. De temaer som salmen ruller op er: tvivlen, smerten, Satans fristelser, fangenskabet under syndens og dødens verden – alt det kan være som en vinter. Men billedlig kommer sommeren. Foråret kommer, træerne springer ud og blomsterne titter op af jorden. For Jesus kommer igen. Og når han gør det, så forvandler han alting – gør en liflig sommer ud af din trængsels sne.

Og derfor glæder jeg mig til Jesu genkomst og beder om hans snarlige komme. Den forventning giver tilværelsen nu et andet perspektiv. Der er ingen trængsel, der varer ved – og der er ingen glæde, der kan erstatte troen på Jesus og fællesskabet med ham.

Kristus kommer

For ”… ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. ” (Hebr. 9,27-28).

Må adventen blive en påmindelse om at vente på Jesu genkomst!

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Sange og Salmer (Fredericia, Lohse). nr. 133, v. 6.

Del:

Twitter
Facebook
Relaterede artikler