Gud havde brug for hvile – hvad med dig?

Hviledagen. Hvad er formålet? Hvorfor vil Gud bestemme hvad jeg laver om søndagen? Find balancen mellem arbejde og hvile, for vi er skabt til begge dele.

På Bibelens første sider læser vi, hvordan Gud brugte seks dage på at skabe verden. På den syvende dag hvilede han. Det var så den uge. Senere i 2. Mosebog giver Gud de ti bud til Moses. Et af dem handler om, at vi skal huske sabbatsdagen og holde den hellig. Som begrundelse henvises netop til skabelsen. Gud havde brug for at hvile – så er det ikke udtryk for svaghed, at vi også har det, men udtryk for en rytme, Gud har villet, og det er samtidig et udtryk for at hans omsorg for os. Der skal være balance mellem den tid, vi bruger på at arbejde og den tid, vi bruger på at hvile. Rytmen skal være til at få øje på. Vi er skabt til begge dele.

Hviledagen har et dobbelt formål – tid til hvile og afslapning og tid til Gud. ”Husk sabbatsdagen og hold den hellig” (2. Mos 20,8). I Lukasevangeliet står der om Jesus, at han om sabbatten efter sædvane gik i synagogen (Luk 4,16). Oversat til nudansk betyder det, at det er godt at have faste rytmer, både når det gælder hvile og gudsdyrkelse. Det er med til at huske os på, hvad der er vigtigt for at holde os sunde og i balance, og hvad der er vigtigt for at blive bevaret i troen på Jesus.

Forbrug – ikke overforbrug

På et tidspunkt sendte Jesus sine disciple ud på arbejde. De blev sendt af sted to og to. Da de kom tilbage fortalte de Jesus om alt det, de havde gjort. Da Jesus havde lyttet til dem, sagde han, at de skulle trække sig tilbage til et sted, hvor de kunne være alene og hvile sig (Mark 6,30-31). Jesus udfordrede her sine disciple til at huske sig selv og passe på sig selv.

Den udfordring eller tilskyndelse giver han også os. Husk at tage vare på dig selv. Det sker, når du både siger ja og nej. Ja, til arbejde og opgaver, som du har tid og overskud til. Nej, til arbejde og opgaver, som der enten ikke er plads til i kalenderen, eller som ikke passer til de evner og resurser, Gud har givet dig.

Vi skal forbruge os selv – ikke overforbruge. Hvis vi bruger flere penge, end vi har, går kontoen i minus. Det er ikke altid, vi opdager det, før der kommer brev fra banken om, at den er gal. På samme måde er det heller ikke altid, vi i tide opdager, at vi har haft overforbrug af vores kræfter. Måske sker der over tid langsomt det, at vi bare bliver ved med at arbejde mere og mere uden at opdage, at det går ud over tiden til hvile og afslapning. Så kan der ske det, at vi bliver stressede og måske siger kroppen til sidst helt stop. Balancen mellem arbejde og hvile gik fløjten. Vi glemte at lytte til Guds gode anvisninger. Prisen kan være høj. Det kan tage rigtig lang tid at komme sig efter stress og overbelastning.

Vi skal ikke bare tage vare på os selv, men også hinanden. Sæt stopskiltet op for næsen af dem, som du er tæt på, hvis du kan se, at de springer over pauserne.

Online/offline

Mange af os er næsten altid til rådighed enten på de sociale medier eller via mobilen. Hvor tit slukker du computeren og mobilen og trækker dig væk fra andre for at sove eller for at være alene? For at få tid til stilhed og eftertanke? For at få tid til Gud?

 

Artiklen er tidligere blevet bragt på LMU´s hjemmeside.

Del:

Twitter
Facebook