Hvem er Helligånden?

Helligånden er den tredje person i den treenige Gud, vi tror på. Men måske er han den, vi ved mindst om? Alligevel har han en altafgørende rolle for vores tro, helliggørelse og frelse. Læs mere i denne overskuelige artikel.

1. Hvem er Helligånden?

Helligånden er den tredje person i den treenige Gud – Faderen, Sønnen og Helligånden.

Vi kalder ham for Den Hellige Ånd for at adskille ham fra andre ånder, og for at markere at han er hellig i sit væsen – at han højt ophøjet over os syndige og skrøbelige mennesker.

2. Kan en ånd være personlig?

Det lyder måske lidt luftigt med ånd. Ordet ånd er på græsk pneuma, som vi måske kender det fra nogle fremmede ord. Det kan også oversættes med et pust eller et åndedrag. Når vi tænker på vores åndedrag er det bare luft. Men Guds Ånd er en person, ligesom Faderen og Sønnen er det. Jesus kalder ham for talsmanden, og Jesus bruger det personlige pronomen han når han omtaler Ånden.

”Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.” Joh 15,26

Videre siger Jesus om Åndens opgave:

”Men talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer.” Joh 14,26

”Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.” Joh 16,13 

At lære og at vejlede er person-opgaver. Det betyder at Ånden er en person, der kan tænke, tale og handle.

3. Hvorfor kaldes han så for Ånden?

Det siger noget vigtigt om Åndens karakter, om forholdet mellem Gud Fader og Guds Ånd. Når vi puster på noget, kommer det fra vores indre, fra os selv. Samtidig repræsenterer det en kraft, når vi blæser på noget. Sådan formidler Helligånden Guds kraft, når han er i aktion.

”Men I skal få kraft når Helligånden kommer over jer.” ApG 1,8a  

4. Henviser Jesus her til en særlig lejlighed?

Jesus sagde dette lige inden han steg op til himlen på Kristi himmelfartsdag. Vi ved, at det var 10 dage før pinse, hvor Helligånden blev givet på en ny måde sammenlignet med dens funktion i den gamle pagt.

Helligånden er evig på lige fod med Faderen og Sønnen. Helligånden udførte også sin gerning i Det Gamle Testamente, ligesom Faderen og Sønnen også udførte deres. Men i Det Gamle Testamente arbejdede Helligånden først og fremmest ud fra helligdommen – tabernaklet og templet – og gennem udvalgte redskaber, såsom gudfrygtige profeter, konger og ypperstepræster.

For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. 2 Pet 1,21

Efter at Jesus havde fuldbragt frelsen, kunne Helligånden gives til alle troende.

Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Joh 14,16

Jesus lovede denne kraftudrustning før han steg op til himlen, og det blev virkeliggjort på pinsedag.

5. Helligånden kaldes også for talsmanden – hvad betyder det?

Ordet, som er oversat med talsmand, betyder en person, som er tilkaldt for at hjælpe i en vanskelig sag eller situation. Derfor kan det også oversættes med advokat, hjælper eller trøster. Vi bruger også ordet talsmand i samfundet i dag i visse situationer.

Helligånden er talsmand på tre måder:

  1. Han er Guds talsmand overfor os
  2. Han er vores talsmand overfor Gud
  3. Han er vores talsmand overfor verden – altså ikke-kristne mennesker jf. 1 Kor 2,4; ApG 4,8.

6. Kan der siges mere om hvad, der er Helligåndens opgave?

Jesus uddyber dette yderligere i Joh 16:

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Joh 16,8-11

Helligåndens opgave er at overbevise verden – de vantro – om synd. Vi kan ikke indse, at vi er fortabte syndere i os selv, hvis ikke Helligånden viser os det.

Heldigvis stopper Jesus ikke der. Han siger videre, at Helligånden skal overbevise os om Jesu retfærdighed, om hans frelse. Han skal herliggøre Jesus – altså gøre Jesus stor for os, sådan at troen på Jesus bliver skabt i vores hjerter. Vi er fuldt ud afhængige af Helligånden, for at komme til tro på Jesus og blive frelst.

Videre hører vi, at Helligånden bor i vores hjerter, og beder for os, som tror på Jesus. Det er en stor trøst. Her er én, som kender os indefra, og som ved hvad vi trænger til. Han ”går i forbøn for os med uudsigelige sukke” (Rom 8,26b).

Helligånden virker også et helligt liv i os, som tror på Jesus – det kalder vi for helliggørelse. Det betyder at vi gradvist bliver mere og mere præget af Jesus når vi lever et liv med ham og for ham (jf. Ef 5,18-20).

Helligånden er også givet til os for at udruste os til tjenesten i Guds rige (Luk 4,14; ApG 10,38).

Men I skal få kraft når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner (…). ApG 1,8a

Dette gælder også for os i dag, som tror på Jesus.

7. Hvad er Helligåndens hovedopgave?

Helligåndens hovedopgave er at herliggøre Jesus, forherlige ham – gøre Jesus stor og dyrebar og umistelig for os (Se Joh 16,14).

Det kan vi bruge som målestok for åndelighed, når vi skal vurdere om noget er ægte: Hvem er det, som bliver stor her – er det Jesus eller andre?

8. Kort afslutning – hvem er Helligånden?

Helligånden er den tredje person i den treenige Gud, som er givet til os af Faderen, efter at Sønnen, Jesus Kristus, havde fuldbragt frelsen for syndere.

Hans hovedopgave er at overbevise os om synd, sådan at vi indser, at vi har brug for Jesus som vores frelser. Samtidig tager han bolig i vores hjerter for at give os kraft i kristenlivet og for at gå i forbøn for os.

 

Artiklen er tidligere blevet bragt på netsiden foross.no. Den er oversat af Nicolaj Dam Bendiks.

Del:

Del på twitter
Twitter
Del på facebook
Facebook
Relaterede artikler