Og det skete i de dage

Den romerske cæsar tænkte ikke på Gud, da han tog beslutningen om en folketælling, men Gud vævede sine planer ind i Cæsars.

Israel er besat af romerne, og den romerske cæsar udsteder befaling om en folketælling i det romerske imperium. Det får konsekvenser for Israel. En ukendt lille familie må bryde op fra Nazaret og tage turen til Betlehem, der er Davidslægtens by. Her skal alle af Davids slægt indskrives. Den romerske cæsar har næppe tænkt på, om det var belejligt eller ubelejligt for folk. Han tænkte i skat, og folketællingen skulle registrere, hvor mange voksne personer der skulle betale den årlige personskat. For Josef var det ubelejligt. Maria var højgravid, og sammen skulle de forlade hjem og det arbejde, de levede af, og så rejse til Betlehem.

Fødslen

Den romerske cæsar kendte ikke Josef og Maria. Det gjorde Gud. Den romerske cæsar tænkte ikke på Gud, da han tog beslutningen om en folketælling, men Gud vævede sine planer ind i Cæsars. Frelseren af Davids slægt skulle fødes i Betlehem.

Uvidende sørgede Cæsar for det. Uvidende var han Guds redskab til opfyldelsen af GT’s profetier. Da Josef og Maria kom til Betlehem, var der overfyldt, men de fik husly hos en bonde i byen. Her fødte Maria sin søn.

Englens budskab

Fødslen ledsages af et budskab, der forkynder, hvem der fødes:

Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.

Budskabet er et glædesbudskab, for der fødes en frelser. Han skal genoprette forholdet mellem menneske og Gud, når han bringer tilgivelse, fred og liv. Dette er glæden. Frelseren er af Davids slægt, og han er Messias. Der er løfter i GT om en frelserkonge af Davids slægt, og Jesus er denne frelserkonge, der udbreder sit frelsende herredømme gennem forkyndelse og undere.

Jesus forkynder tilgivelse, som vi modtager i tro, og han begynder at skubbe syndens magt bort fra mennesker.

Jesus forkynder retfærdighed, som vi modtager i tro. Vi står som retfærdige i Guds øjne.

Jesus forkynder fred med Gud, som vi modtager i tro. Gennem sine undere skubber han syndens konsekvenser bort fra mennesker og natur. Helbredelser, uddrivelser fra dæmoner og magt over naturens kræfter er en del af hans mission, og gennem underne bringer han fornyelse og genoprettelse.

Gud med os

I den første jul væver Gud ikke kun sine planer ind i Cæsars, men Gud væver sig også sammen med en lille ægcelle, der siden bliver til et menneske. Fra da af hører Gud sammen med os, for det menneske, der fødes, er Gud med os (Matt 1,23). Derfor kan han være os så nær og sprede sin tilgivelse og retfærdighed ind i vores inderste mørke, sit liv ind i det visne og sin fred ind i vores indre uro, så der skabes en fælles historie, hvor han er med os, og vi er med ham.

Glædelig jul!

 

 

Denne artikel er tidligere blevet bragt i DBI-posten.

Del:

Twitter
Facebook