Vækst i kundskab

Flere gange byder Bibelen os at vokse i erkendelse og kundskab, for tro og viden hænger sammen. Men hvad er "kundskab", og hvordan tilegner vi os den? Og hvad sker der, hvis vi ikke gør det?

Troen er et mærkeligt fænomen. På den ene side spiller troens styrke og intensitet ingen rolle, hvis blot den er rettet mod Jesus Kristus. Det er ham, der frelser, og selv den mindste tro, som er rettet mod ham, får helt og fuldt del i frelsens gave. På den anden side taler Ny Testamente (NT) om, at vi skal vokse i troen, og at det har betydning for vores vandring som Jesu disciple. Troen er som en plante, der skal vokse og gro for at bære frugt og ikke visne og dø. Det er troens organiske side.

Hvordan sker den vækst? På flere områder. Troens vækst er fx. vækst i afhængighed af Jesus, i tillid til, at han med sin død har betalt for mig, i overbevisning om, at Guds ord er sandt og i kundskab om Guds vilje og frelsesplan. Jeg vil her slå et slag for at vokse i kundskab.

Hvorfor er kundskab vigtig?

Tro indeholder viden, fordi den rummer et minimum af kendskab til det, den er rettet imod. Troen er mere end en følelse. Den retter sig mod noget uden for én selv, noget vi ved noget om. Derfor er uvidenhed om troens indhold med til at gøre troen svag og sårbar:

  • Vi bliver lettere forført af falske udgaver af kristendommen, hvis vi kun har en overfl adisk viden om, hvad Bibelen egentlig siger.
  • Vi bliver lettere forvirret eller måske fortvivlet i mødet med svære ting i livet, hvis vi ikke har et nuanceret bibelsk gudsbillede.
  • Vi får ikke den styrke og trøst, som findes i Guds ord, hvis vi kun har et begrænset og overfladisk kendskab til Bibelen.

Viden er derimod med til at give troen næring, netop fordi troen lever af det, den tror på. Viden er et bolværk mod forvrængninger af, hvad kristendom egentlig er, og dermed også en hjælp til at modstå angreb på troen.

Troen styrkes gennem en øget viden om det, vi tror på. Uvidenhed gør troen svag. Dette gælder ikke mindst i et højtudannet samfund, hvor vores viden og forståelse af komplekse problemer er meget høj. Hvis troen ikke skal løbes over ende, skal vi have en solid og omfattende viden om det, vi tror på.

Et bibelsk anliggende

Vi møder derfor flere gange i NT et ønske om, at de nye kristne ikke skal forblive uvidende om det, de er kommet til tro på (1 Kor 12,1, 1 Thess 4,13). Apostlen Peter udtrykker vigtigheden af viden og erkendelse med dette ønske: ”Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus vor Herre (2 Pet 1,2). Vi har brug for øget indsigt og viden for at opdage, hvad det indebærer at være Guds barn og Jesu discipel. Det er synd og skam at henslæbe et liv som kristen med møje og besvær uden at have syn for de værdier, der tilhører enhver troende. Paulus kobler derfor tro og viden sammen i sin forbøn for Filemon: ”Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus (Filem 6).

Opsøg viden

Viden kommer ikke af sig selv. Den skal opsøges og nogle gange møjsommeligt oparbejdes gennem disciplineret læring. Dermed er der givet en udfordring både til os som troende enkeltpersoner og som menighed. Viden om den kristne tro handler om meget mere end at deltage i et kristendomskursus for at få sat tingene på plads. Det er en livslang proces, der sammen med erfaring vil give os en tro med mere og mere visdom– livsduelig og modstandsdygtig.

Robusthed

Viden om det bibelske budskab er et vigtigt element i troen, hvis den skal være robust og ikke blive løbet over ende i uddannelsessystemets og mediernes indimellem hårdhændede kritik af kristendommen. Derfor må den subjektive trosoplevelse altid suppleres og nogle gange også korrigeres af solid kundskab om den kristne tro.

Tro er meget mere end viden, men uden viden om det, vi tror på, er vores tro sårbar. Derfor skal vi opsøge viden om bibelsk kristendom, og vi skal i kirker, missionshuse, organisationer og skoler formidle solid kristen kundskab – så troen kan vokse.

 

Artiklen er tidligere blevet bragt i Båndet.

Del:

Del på twitter
Twitter
Del på facebook
Facebook