“Bibelens bønnebog” – Dietrich Bonhoeffer

Salmernes Bog er et skatkammer af åndelig rigdom, men det kræver ofte en nøgle at komme derind. ”Bibelens bønnebog” af Dietrich Bonhoeffer er netop sådan en nøgle. Og ovenikøbet beskrives den nok bedst med ordet ”overskuelig”.

Med sine 150 kapitler er Salmernes Bog noget af en mundfuld. Mest berygtet er måske Salme 119 på 176 vers, der indtager førstepladsen over Bibelens længste kapitler.

For min egen del har ”uoverskueligt” nok været det ord, der i lang tid bedst har beskrevet mit forhold til dette kompendium af hebraisk poesi. Jeg havde indtil de seneste par år ikke mødt det guld, som mange siger, at bogen rummer.

Salmernes Bog er et skatkammer af åndelig rigdom, men det kræver ofte en nøgle at komme derind. ”Bibelens bønnebog” af Dietrich Bonhoeffer er netop sådan en nøgle. Og ovenikøbet beskrives den nok bedst med ordet ”overskuelig”.

En klassiker af en årsag

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) var tysk præst og teolog, der blev henrettet for at være med i den tyske modstandsbevægelse under Anden Verdenskrig. I sit korte men produktive liv arbejdede Bonhoeffer til manges glæde indgående med Salmernes Bog. ”Bibelens bønnebog” blev en frugt af det arbejde. Klassikeren blev i 2008 genoversat og udgivet for første gang på dansk siden 1945. Den nuværende udgave er en genudgivelse af 2008-udgaven.

Bogen starter med at forklare, hvordan Salmernes Bog er en bønnebog, hvor den troende beder sammen med Jesus selv. Vigtigheden af at leve med Salmernes Bog slås også fast. Herefter følger en kort gennemgang af de store temaer, der er at finde i Salmernes Bog: Skabelsen, loven, frelseshistorien, Messias, kirken, livet, lidelsen, skylden, fjenderne og endetiden. Bogen afsluttes med en opfordring til at bede Salmerne, især om morgenen. Hele vejen igennem mærker man, at bogen er skrevet med afsæt i erfaringer og levet liv med Jesus. Bagest i bogen er der placeret et spændende, lille efterskrift om Bonhoeffers særlige liv og hans inspirerende person.

Dryp fra en tank af visdom

En lille citatkollage giver et indblik i visdommen i Bonhoeffers bog:

”Det er ikke vores hjertes fattigdom, men rigdommen i Guds Ord, der skal bestemme vores bøn.” Derfor er det vigtigt for en kristen at bruge Salmerne i sin bøn. Når man så går i gang, kommer man ikke uden om kong David. Den salvede konge er i det hele taget et vigtigt omdrejningspunkt, hvilket peger frem imod Messias, som Salmernes Bog dybest set handler om. Og Messias er i synd, renhed, smerte og lovprisning den sande repræsentant for mennesker i mødet med Gud. Hvem beder Salmernes Bog, kan vi altså spørge? Hvis ord er det? Bonhoeffer svarer: ”David (Salomo, Asaf osv.) beder, Kristus beder, vi beder.”

Når Salmerne bedes, kan mange enkelte udsagn ramme plet ind i kristenlivet. Men de store linjer må ikke glemmes. Det, der er genstand for bønnen i Salmerne, er nemlig ”livet i fællesskabet med åbenbaringens Gud, Guds endelige sejr i verden og oprettelsen af det messianske kongedømme.”

Fair nok, men flere temaer virker dog forældede og fremmede i en kristen bøn i det 21. århundrede. Fx sejr over fjender, Zion og templet – eller hvad med det at hævde sin egen uskyld og retfærdighed? Også her giver Bonhoeffer svar:

”I Salmerne om kongens sejr over sine fjender beder vi om Jesu Kristi sejr i verden, vi takker for den vundne sejr og beder om oprettelse af retfærdighedens og fredens rige under kongen, Jesus Kristus.” Om Zion og templet: ”Det, som bjerget Zion og templet er for israelitten, det er Guds kirke for os i hele verden, hvor som helst Gud tager bolig i sin menighed, i sit Ord og sakramente.” Og alt det der med hævdelse af uskyld og renhed bør faktisk bedes af den troende: ”Den troende kristne har langtfra kun noget at sige om sin skyld, men har også noget (mindst lige så vigtigt) at sige om sin uskyld og retfærdighed. Det hører til den kristne tro, at han ved Guds nåde og Jesu Kristi fortjeneste er blevet helt retfærdig og uskyldig i Guds øjne.”1Bemærk: Nogle citater er omskrevet en smule for sammenhængens skyld. Meningen er dog den samme.

Quadratisch, praktisch, gut

Som så meget andet fra Tyskland er bogen præcis, koncis og ”effektiv”. Den er måske ikke quadratisch, praktisch, gut som en anden skattet importvare fra vores naboland. Men vi kan måske kalde den Kristuszentriert, pädagogisch, gut.

Dog er ”Bibelens bønnebog” ikke bare en bog, der er let og udbytterig at læse. Den er først og fremmest en nøgle, der åbner op for endnu mere: Større fortrolighed med Salmernes Bog. Bonhoeffers lille sag giver med andre ord mulighed for en velsignet berigelse af selve livet med Gud. Af den grund får den mine allervarmeste anbefalinger.

 

Dietich Bonhoeffer: Bibelens bønnebog, 93 sider. LogosMedia, 2020.

Bogen kan købes her, hvor et uddrag også kan læses.

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Bemærk: Nogle citater er omskrevet en smule for sammenhængens skyld. Meningen er dog den samme.

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: