”Tillidsfuld Tro” af Lars Malmgaard Jensen

”Ved at pointere at frelsesvished i virkeligheden handler mere om, hvad Jesus har gjort, end hvad vi skal gøre, trækker bogen læseren tilbage, så det handler om Gud. Vi bliver mindre, så Gud kan blive større.” Læs anmeldelsen af 'Tillidsfuld tro – En lille bog om frelsesvished'.

Frelsesvished har for mig været et navlepilleri-begreb. Et ord vi kristne har opfundet for at have et endnu mere internt sprog, end vi i forvejen har. På baggrund af mine fordomme frygtede jeg derfor en teologitung, støvet bog, fyldt med endnu flere kristne begreber, da jeg påbegyndte den. Denne bog gør i stedet et stort nummer ud af det modsatte. Den er lille, letlæselig og skrevet på en overskuelig måde. Og så beskæftiger den sig ikke med et fjernt begreb. Den hiver essensen af kristendommen ind i bogen og får faktisk evangeliet til (bogstaveligt talt) at fylde mest.

Lars Jensen inddeler bogen i tre hoveddele: Løftet om nåden, modtagelsen af nåden og livet med nåden. Og det er først i den sidste hoveddel, at frelsesvished er det centrale emne. Her får begrebet også sin plads og udfoldes på en rigtig fin måde, fx i dette citat:

”Du behøver ikke erfare frelsesvished for at blive frelst. Frelsen afhænger nemlig ikke af din frelsesvished, men af Jesus. Alligevel er det sådan, at hvis Helligånden åbenbarer dét for dig, vil den erkendelse kunne blive en grundvold af tryghed, glæde og hvile” (s. 79)

Frelsesvished bliver ofte mere abstrakt end håndgribeligt, men i bogen bliver det meget konkret. Samtidig taler forfatteren også ind i den kultur, vi lever i. Han italesætter den eskalerende præsentationskultur og bidrager med et bibelsk blik på, hvordan vi bl.a. gennem frelsesvished kan hvile i ikke at skulle præstere for at være god nok. At Gud ser på os med kærlige øjne og elsker os uanset vores præstationer.

En håndsrækning i anfægtelsens time

Bogen er lille – både på godt og ondt. Det kan være dejligt at have noget kort og letlæseligt ved hånden, men der er også begrænsninger ved bogens omfang. Flere gange tages der korte afstikkere, som ikke uddybes til fulde, hvilket forfatteren også selv pointerer. Eksempelvis bliver frelsesvished beskrevet som én af flere typiske anfægtelser i det kristne trosliv. Andre anfægtelser som kort nævnes, er at være i tvivl om Guds eksistens, samt det mere eksistentielle: ”Hvorfor, Gud?” Det er selvfølgelig ærgerligt, at disse ting ikke også kan få lov at fylde, men eftersom det ikke er bogens hensigt, giver det god mening. Forfatteren har desuden lavet en del henvisninger, som han introducerer i forordet til den læser, som ønsker at vide mere. Bogen kan læses af alle. Den er forklarende og kommer med jordnære eksempler, så det netop ikke kun er de i forvejen bogglade læsere, der kan overkomme den. Det kræver en klog og dygtig forfatter at formulere store temaer enkelt og på lidt plads, og det formår forfatteren i denne bog.

Særligt fordi bogen omhandler et centralt tvivlsspørgsmål, er det hensigtsmæssigt, at den er lille og letlæselig. Når jeg selv tvivler, oplever jeg det nemlig ikke som let at række ud efter de filosofisk tunge og ofte fagsprogsfyldte bøger. Dét, jeg har overskud til at række ud efter i øjeblikke, hvor det er særligt svært at tro, er tid med Gud, samtaler med andre og evangeliet. Og her er netop denne bog god. Den formulerer evangeliet samtidig med, at den forklarer et teologisk tungt emne som frelsesvished og gør begge disse ting med let elegance. Den rammer et gyldent midtpunkt, hvor den er tilgængelig for langt de fleste øjeblikke i vores trosvandring med Gud.

Mere plads til Gud

I de to første kapitler gennemgås evangeliets centrale budskab. Alene af den grund er bogen anbefalelsesværdig. Nogle gange kan det oftest hørte også være det vigtigste at høre. Sådan havde jeg det med denne bog. Den opfordrer læseren til at vende sit fokus fra os selv til Gud. På en eller anden mystisk måde bliver vores udlægning og forståelse af Gud ofte drejet mod os selv: Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg handle/tænke/tro? Ved at pointere at frelsesvished i virkeligheden handler mere om, hvad Jesus har gjort, end hvad vi skal gøre, trækker bogen læseren tilbage, så det handler om Gud. Vi bliver mindre, så Gud kan blive større. Både indholdet og opbygningen af bogen vidner om dette – mere plads til hvad Gud har gjort, og mindre plads til hvad vi skal gøre.

 

Tillidsfuld tro – En lille bog om frelsesvished

Credo 2021, 144 sider

Lars Malmgaard Jensen

Man kan finde et uddrag fra bogen her.

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: