De ti bud

Ny bog om de ti bud har gode refleksioner over, hvad kristen etik er, og hvad buddene betyder for vores liv i dag.

Kristen etik har optaget Ulrik Nissen i mange år. Har er dr.theol. og lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet. Nu har han så skrevet en folkelig fagbog om, hvad de ti bud betyder for vores liv i dag.

Det er lykkedes ret godt.

I et glimrende indledningskapitel får forfatteren på ganske få sider ridset en række aspekter op, der både giver et nuanceret og klart billede af, hvordan han forstår den kristne etik og de ti buds betydning i dag.

Han forstår de ti bud i lyset af både sammenhængen og forskellen mellem den gamle og den nye pagt – og pointerer, at det er Guds frelse, der er fortegnet for buddene. Dermed definerer han kristen etik med flg. ord: ”Det kristne liv er kendetegnet af en kærlighed, der har sit udspring i den kærlighed, som det kristne menneske er blevet mødt med af Gud” (s. 9).

Og så reflekterer Ulrik Nissen over hvert af de ti bud. Han peger på nogle af deres almene sider (den naturlige lov), men forstår dem også som et specifikt og koncentreret udtryk for Guds vilje – og dermed som kristne etiske forskrifter.

Særligt omtalen af det første bud, der også er udgangspunktet for de øvrige, står stærkt i bogen. Her ser vi, at altings centrum ikke er os selv, men Gud. Og Gud er vel at mærke den, man kan have tillid til – både som skaber, opretholder og fuldender. Det fremhæves, at vi har med den levende Gud at gøre.

Når Ulrik Nissen udfolder de øvrige bud, sker det i høj grad på refleksionsniveau. Her citerer og omtaler han, hvordan nogle har forstået buddene, og han kaster selv nogle overvejelser ind om, hvad det kan indebære i dag. Det sker generelt med ret forsigtig hånd. Det kan være fint, men indimellem er jeg usikker på, hvad han selv mener, og hvorvidt jeg selv er enig.

Bogen er let at læse. Sproget og tankegangen er flydende. Der er både velkendte og mindre kendte, nye perspektiver på de ti bud. Og hele vejen har bogen et positivt sigte: Gud vil os det godt, og det kristne menneske får lov at være himmellys i verden.

Det er både en modig og forsigtig bog. Der er nok at reflektere videre over … og handle på.

 

De ti bud

Ulrik Nissen

Bibelselskabets Forlag, 2022

144 sider, kr. 119,95

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: