“Derfor er jeg luthersk – Jesus i centrum”

”Den lutherske kirkes lære sætter Jesus i centrum, fordi Den hellige Skrift sætter Jesus i centrum… Fra dåben til døden og gennem døden ind i evigheden gælder for en kristen: Jesus er i centrum.”

Hvorfor er der egentlig nogle, der kalder sig lutherske? Siger Luther ikke bare det, der står i Bibelen? Hvis han gør det, er det vel ingen grund til at kalde sig luthersk – det må vel være nok at kalde sig kristen. Alligevel er der nogle, der med glæde kalder sig lutherske. En af dem er Daniel Preus.

Daniel Preus har været præst i flere menigheder og haft ledende stillinger i Missouri-synoden, en af de lutherske kirker i USA. Han bekender sig som lutheraner og med bogen ”Derfor er jeg luthersk – Jesus i centrum” giver han en teologisk klar og også meget opbyggelig indføring i grundlæggende lutherske og bibelske trossandheder.

Pædagogiske bjerge

Meget pædagogisk forklarer Preus hjertet i den lutherske lære med tre bjerge – Sinaj, Golgata og Zion. På Sinajs bjerg bliver mennesket mødt af Guds lov og synden bliver afsløret. Det fører os til Golgatas bjerg, forklarer Preus. Her møder vi Jesus, som dør for os pga. alt det vi blev kendt skyldige i på Sinajs bjerg. Altså alt det jeg har gjort forkert er der blevet betalt for. Men vi er ikke helt færdige. Det liv jeg skulle have levet, dét levede Jesus for mig ”på Sinajs bjerg”. Jesus har altså også været på Sinajs bjerg. Vi ender dermed med, at alt det vi ikke gjorde, det gjorde Jesus ”på Sinajs bjerg” for os. Og den Guds straf og vrede vi skulle have været ramt af på Golgatas bjerg – den tog Jesus på sig dér.

Hvad er der så tilbage? Jo, alt dette må blive mit. Det forsoningsværk, som Preus kalder ovenstående, må blive mit. Og det bliver det i retfærdiggørelsen ved troen på Jesus. Guds retfærdiggørelse af mig finder sted på Zion. I denne forbindelse forklarer Preus meget grundigt og trosstyrkende, hvordan troen skabes af Helligånden, som kalder et menneske ved evangeliet om Jesus. Det er altså ikke et menneskes troanstrengelse, der skaber troen, men det er alene Guds gerning.

Efter en klar, evangelisk og trosstyrkende indføring i luthersk og bibelsk frelseslære leverer Preus et par kapitler om kristenlivet og sakramenterne. Derefter følger nogle kapitler hvor han beskriver præstedømmet, gudstjeneste og liturgi.

Til sidst i bogen summerer Preus det hele op i et fremragende kapitel, hvor han kort forklarer hvorfor han er luthersk. Citat: ”Den lutherske kirkes lære sætter Jesus i centrum, fordi Den hellige Skrift sætter Jesus i centrum… Fra dåben til døden og gennem døden ind i evigheden gælder for en kristen: Jesus er i centrum.”

Et par forbehold

I forlængelse af dette meget sigende citat fra bogen, bør det nævnes at bogen ikke polemiserer mod andre kirkeretninger og dermed påstår at luthersk kristendom er den eneste form for kristendom, der sætter Jesus i centrum. Daniel Preus kunne med fordel have brugt et par linjer på at komme ind på dette i bogen. Jeg sidder ikke med den fornemmelse, at han mener, at man kun kan være kristen, hvis man er luthersk. Men med et par bemærkninger om dette ville han have gjort sig en gavnlig gardering.

Udover dette forhold er det vigtigt at være klar over, at Daniel Preus er betydeligt mere højkirkelig i sin forståelse af præstedømme, gudstjeneste og liturgi end mange lutheranere i Danmark ville være. Det gavner læsningen af disse kapitler med denne viden in mente.

Anbefalelsesværdig og opbyggelig

Trods de små forbehold står konklusionen stadigvæk fast: Fra først til sidst er ”Derfor er jeg luthersk – Jesus i centrum” en overskuelig, klar og frigørende indføring i luthersk og bibelsk lære. Preus formår på én og samme tid at henvise til både Luther, de lutherske lærefædre og ikke mindst Bibelen samtidig med at han holder det hele på et niveau så bogen bliver letlæselig og forståelig. Preus’ budskab emmer af tillid til Bibelen, af en glæde over nåden i Jesus alene og af et håb om en evighed hjemme hos Jesus. Bogen er dermed ikke bare en letfordøjelig indføring i luthersk lære, men også en ganske opbyggelig bog. Den får mine varmeste anbefalinger.

Daniel Preus, “Derfor er jeg luthersk – med Jesus i centrum”, Credo og LogosMedia, 2017, 232 s.1På Lohses hjemmeside kan man læse et uddrag af bogen: http://lohse.dk/media/import/multimedia/imported/pdf/6524_Uddrag%20af%20Derfor%20er%20jeg%20luthersk.pdf

Fodnoter:

Fodnoter:
1 På Lohses hjemmeside kan man læse et uddrag af bogen: http://lohse.dk/media/import/multimedia/imported/pdf/6524_Uddrag%20af%20Derfor%20er%20jeg%20luthersk.pdf

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook