“I smelteovnen. Med Gud gennem smerte og lidelse” af Timothy Keller

Hvad er meningen med lidelsen? Var det ikke kun noget som burde ramme de andre – hvorfor mig? Hvordan holder vi ud, når vi står i lidelsen? Er der noget lys for enden af lidelsens klaustrofobiske mørke?

I smelteovnen – med Gud gennem smerte og lidelse er den amerikanske præst, Timothy Kellers, seneste skud på stammen over bøger, som han har udgivet i løbet af det seneste årti, som er blevet oversat til dansk. I bogen beskæftiger Keller sig med en af den moderne tids største argumenter imod Guds eksistens: Hvordan kan Gud tillade lidelse og smerte?

En ting er vigtigt at slå fast – lidelsen er ikke et ”one-size”-begreb, nej, lidelsen har forskellige former og bearbejdningsmetoder. Keller giver ingen letkøbte svar på lidelsens udfordringer, men forsøger at dykke ned i den bibelske forståelse af lidelsen og Guds forhold til lidelsen.

Hvem bestemmer, hvad der er godt og ondt?

Bogen er bygget op om tre dele bestående af selvstændige kapitler, som afsluttes med et vidnesbyrd fra forskellige personers møde med lidelse og smerte.
Den første del forholder sig til spørgsmålet om lidelse ud fra en samfundsmæssig og filosofisk tilgang. Denne del kan godt blive lidt langhåret, og det er vigtigt at holde tungen lige i munden undervejs. Keller argumenterer imod forskellige kultures syn på lidelse, heriblandt det moderne vestlige tankesæt, som i høj grad er præget af selviscenesættelse og individuel bestemmelse af godt og ondt.

Keller gør op med samfundstendensen og peger derimod på, at der må være en Gud eller en højere guddommelig lov, som opstiller nogle moralske rammer – for ellers definerer vi godt og ondt ud fra vores subjektiv vurdering. 1s. 120-124 Guds eksistens er det videre grundlag for arbejdet med lidelsen.

Harmonerer Gud og lidelse?

Den anden del omhandler mødet med lidelsen. For det første argumenterer Keller for, hvilket udgangspunkt vi skal have, når lidelsen indtræffer. Det er en altafgørende pointe, at vi forstår Guds forhold til lidelse. Kender han selv til det? Keller peger på det bibelske vidnesbyrd om Guds eget førstehåndskendskab til lidelsen i kraft af Jesu egen lidelse, liv og død. Gud har selv erfaret lidelsen på sin egen krop, derfor kan vi også stole på, at Gud kan forstå vores lidelse, og han går med os i smerten.

Hvad betyder det, at Gud er Gud?

Keller opponerer imod, at mennesker i vesten tror, at Guds primære funktion (sat på spidsen!) er at opfylde vores behov. En af karaktertrækkene ved Gud er, at han er almægtig, alvidende, i kontrol og suveræn. Gud er større end os mennesker, og derfor må vi erkende, at vi ikke altid kan forstå eller udregne Gud og de ting, som han tillader ske i denne verden. Det er derfor ikke et argument imod Gud, at mennesker ikke kan se en moralsk berettiget grund til at lidelse indtræffer, ligesom et barn ikke kan forstå et nej fra dets forældre.

Keller præsenterer sin egen klassisk-reformerte forståelse af Guds forhold til det onde. Handler Gud bag alt hvad der sker? Eller tillader han det uden selv at være involveret? Keller forstår det sådan, at Guds suverænitet betyder, at han står bag alt hvad der sker, også det onde, samtidig med, at det er en del af Guds styring, er det onde Guds fjende! Keller forener dermed den menneskelige frihed og de historiske begivenheder med Guds plan og aktive handlen. Keller påpeger derfor, at vi ikke nødvendigvis kan forstå det på nuværende tidspunkt. På baggrund af det skriver Keller, at:

Vi ved ikke, hvorfor Gud tillader lidelsen og det onde at forsætte, eller hvorfor det rammer så tilfældigt, men ved vi i hvert fald, hvad grunden ikke er. 2s. 138-139

Grunden er ikke, at Gud ikke elsker os, for det demonstrerede han en gang for alle, da han selv tog del i lidelsen og tog vores plads på korset (jf. Joh 3:16). Det må være vores udgangspunkt, når vi møder lidelsen: Gud er med i det, ja, han er en lidende Gud for vores skyld.

Hånd i hånd med Gud i lidelsen

Den sidste del beskæftiger sig med en mere sjælesørgerisk vinkel ”med Gud i lidelsen.” Gud er med os i lidelsen, det lover han os, og det har han vist os. Derfor er der plads til råb, klage og at du udøser dit hjerte – men Gud ønsker ikke, at det skal stoppe dér. Han ønsker, at du skal leve i afhængighed af ham, og blive sat fri fra alt andet, som drager og kontrollerer dig i dit liv. Han ønsker, at du skal elske ham, for den han er, og ikke alt det som han giver dig. Han ønsker at give dig håb om, at en dag skal du ikke gå hånd i hånd med ham gennem lidelse, men ind igennem himlens port.

Forskellige former for lidelse

Keller beskriver forskellige steder i bogen, hvilke former for lidelse, som Bibelen præsenterer:

  • Lidelse der retleder/vejleder efter afveje (Jonas, David)
  • Lidelse der retleder/vejleder for at forhindre (Josef)
  • Lidelse der gør Gud større end én selv (Job)
  • Lidelse som skyldes modstand fra andre (Paulus, Jeremias)
  • Lidelse på grund af tab (Martha, Maria)

En lille heads up og en lille løftet pegefinger

Jeg synes generelt, at jeg har mange rosende ord at sige om bogen. Keller formår på en levende og imødekommende måde, at fange sin læser. Jeg fristes til at kalde ham et retorisk geni. Han er meget dygtig, og han skriver med en overbevisende autoritet.

Det kan dog også være en fare, da man let kan komme til at sluge alt, hvad han skriver. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ikke bliver forblindet af hans kundskaber, men at vi husker også at reflektere lidt uden for bogens sfære. Og altid holde det oppe mod Bibelens vidnesbyrd. Det leder mig til det næste!

Jeg sidder nemlig tilbage med et spørgsmål, som han måske har sneget sig uden om? Keller får det til at lyde som om, at al lidelse er meningsfyldt? Tjener al lidelse et større gode? Eller er der noget lidelse, som alene er en konsekvens af syndens besmittelse af hele skaberværket, og som vi ikke skal tillægge nogen mening?

Jeg tror, at vi må erkende, ligesom Keller påpeger, at Gud er god, kærlig og større end os og vores forstand, og derfor kan vi ikke forstå meningen bag al lidelse – og det må være vores udgangspunkt! Men kan vi regne al lidelse som meningsfuld i egentlig forstand? Jeg er nok ikke helt afklaret endnu…

Men sæt dig godt til rette, når du læser bogen, for den er lidt lang, og jeg synes personligt, at det var rart at have god tid til at læse større passager fremfor små. Anbefalingen er i hvert fald givet videre herfra – god læselyst!

(pssst! Et uddrag af bogen kan findes via dette link.)

I Smelteovenen. Med Gud gennem smerte og lidelse er på 392 sider, og den er udgivet på Credo forlag.

Fodnoter:

Fodnoter:
1 s. 120-124
2 s. 138-139

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: