”Kristen i grænselandet” af Lars Malmgaard Jensen m.fl.

Hvor går grænsen som kristen? Og hvad med gråzonerne? Disse spørgsmål forsøger en ny bog henvendt til unge kristne at give hjælp til. Frimenighedspræst Mathias Richard Jefsen-Hansen anmelder.

Er det sværere at være ung og kristen i dag, end det var for en generation eller to siden? Eller for den sags skyld for en halv generation siden, da jeg selv gik i gymnasiet og var en del af en helt almindelig kristen ungdomsforening i en mindre by?

Per princip tror jeg ikke rigtigt på den slags sammenligninger. Kristne har til alle tider haft udfordringer og dilemmaer i deres hverdag. Alligevel har jeg en fornemmelse af, at flere unge kristne i dag oplever usikkerhed og gråzoner i deres hverdag. Blandt andet, fordi grænserne på flere områder gradvist har rykket sig – generelt i samfundet og samtidig blandt kristne. Vi har brug for at forholde os til, hvordan vi er “i verden” uden at være “af verden” – med os selv og med hinanden.

Derfor er det glædeligt at de fire forfattere Anders Landkildehus (AL), Lars Malmgaard Jensen (LMJ), Chris Lindeskov Rasmussen (CLR) og Kristoffer Hummelmose Enevoldsen (KHE) har valgt at kaste sig over netop denne problematik med udgivelsen Kristen i grænselandet.

En gammel bibelsk vejledning – men stadig relevant

Bogen er skrevet ud fra Første Petersbrev, hvilket giver rigtig god mening, da brevet netop beskæftiger sig særligt med, hvordan vi som kristne skal leve i den verden, vi er sat i. Brevet gennemgås i bogen mere eller mindre kronologisk – dog med undtagelser, hvor det giver mening at rykke lidt rundt i rækkefølgen. Forfatterne rammer i brugen af brevet en rigtig fin balance mellem det tekstnære og det mere overordnede budskab i teksterne. LMJ nævner selv i forordet, at hensigten ikke er at skrive en bibelkommentar, men at “se på den vejledning, Peter giver til de kristne i det første århundrede og anvende den på vores situation i dag” (s.8). Det er forfatterkvartetten lykkedes rigtig godt med. Hele vejen igennem er det tydeligt, hvordan Første Petersbrev er relevant og brugbart for kristne i dag. Det betyder dels, at læseren får god hjælp til at se og forstå, hvordan de enkelte tekster, forfatterne anvender, har noget at sige helt konkret i hverdagen. Men lige så vigtigt bidrager det til at vise læseren, at Biblen som helhed har noget at sige os på en meget konkret måde, så den beriger os, hvis vi tør læse den med et åbent sind og lade os udfordre og opmuntre af den. Hele vejen igennem bogen fornemmer man tydeligt tilliden til Guds Ord som det, der kan bære at være autoriteten i vores liv, fordi det taler sandt om Gud og om os, og fordi det vil os noget i dag.

Bogene er opbygget ligesom det brev, den er skrevet ud fra: Først kommer en række afsnit, der handler om vores grundlæggende identitet og situation som kristne, der er frelst af nåde og med udgangspunkt i det sat i verden som genfødte og hellige. Udtryk som i øvrigt beskrives og udfoldes præcist og forståeligt med flittig brug af gode billeder. Dernæst følger en dejligt konkret og umiddelbar behandling af de hverdagsemner, som Peter tager op i sit brev – og som sjovt nok også fylder for rigtig mange mennesker i dag. Sidetalsmæssigt er det hoveddelen af bogen. Bogen afsluttes med en indramning af førnævnte del ved igen at sætte det ind i større sammenhæng – herunder evighedsperspektiv og åndskamp. At den praktisk orienterede hoveddel indrammes af nogle indledende kapitler om den kristnes situation og identitet og nogle afsluttende kapitler, som zoomer ud på nogle større perspektiver, binder bogen godt sammen og sætter vores hverdag som kristne ind i den store sammenhæng, vi så let glemmer.

Konkret, nutidig og aktuel

Bogens hoveddel behandler mange aktuelle emner. Det gælder områder som seksualitet, relationer og det kristne fællesskab. På en skarp og indsigtsfuld måde kobles Peters ord til alt alverdens nutidige fænomener som fx LGBT+ bevægelsens tilgang til sex, Game of Thrones, sociale medier, shopping og forpligtende kristne fællesskaber. Bogen er præget af forfatternes store indsigt i tidsånden og dens indflydelse på ungdomskulturen i dagens Danmark.

Et eksempel på forfatternes gode kulturelle – og for den sags skyld menneskelige og sjælesørgeriske – fornemmelse findes på side 93. Her ikke bare indrømmer LMJ, at det er let at få passagen om underordning kønnene imellem fra 1 Pet 3,1-6 galt i halsen, især når han som mand udlægger den. Han tager også konsekvensen af det, og henviser til et citat fra en artikel af Rikke Holst Vigilius, så afsnittet også får en kvindelig stemme.

Jeg vil dog pege på noget, som særligt i den del, der handler om “Helligt liv i praksis”, er både en styrke og en svaghed for bogen. Det er en kæmpe styrke, at forfatterne når rundt om mange nutidige og hverdagsaktuelle emner og dilemmaer. Det er i nogen grad også en styrke, at det i flere tilfælde gøres relativt kortfattet, fordi det gør bogen lettere at læse – også for dig, der ikke er bogorm. Ja, bogen er også for dig! Men denne styrke rummer også en potentiel svaghed: nemlig at man som læser kan få fornemmelsen af, at nogle emner burde have haft mere opmærksomhed.

Balancen er svær, og jeg synes, at forfatterne generelt rammer den rigtig godt. Men når man har at gøre med en bog, som gerne vil nå rundt om mange emner, kan det ikke undgås, at nogle læsere vil føle, at det, de synes er særligt vigtigt eller relevant, behandles for overfladisk. Det kunne være emner som tjenestedeling eller seksuelle grænser for ugifte. Her kunne det være rart med henvisning til anden litteratur udover kildehenvisningerne, læseren kan kaste sig over.

Selvstændig navigation med frimodighed

En stor styrke for bogen er, at forfatterne formår at skrive klart og udfordrende, samtidig med, at de ikke giver alle svarene. Læseren tvinges til selv at reflektere og forholde sig til de problematikker, der behandles i bogen. Et godt eksempel på det er kapitel 6 om “At navigere i grænselandet” af AL. Her gives fire pejlemærker (s.104), og de udfoldes fyldestgørende og befriende konkret. Samtidig sættes læseren fri til med sin egen samvittighed “at navigere i grænselandet”.

Jeg giver bogen min varmeste anbefaling. Bogen henvender sig især til unge, men kristne i alle aldersgrupper kan læse den med stort udbytte. Læs den for at blive udfordret og opmuntret til at leve frimodigt i den identitet, Gud har givet dig, midt i hverdagens mange dilemmaer og gråzoner. God læselyst!

 

Kristen i grænselandet – Med Første Petersbrev som rejseguide

LogosMedia 2022, 184 sider

Kristoffer Enevoldsen, Lars Malmgaard Jensen, Anders Landkildehus, Chris Lindeskov Rasmussen

Man kan finde et uddrag fra bogen her

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: