“Magtesløs styrke”

"Magtesløs styrke" er titlen på Mathias Secher Roms nye bog. Forfatteren giver ingen letkøbte svar på den magtesløshed mange kristne kan opleve. I stedet gives et realistisk, bibelsk og personligt svar.

Hermed en kort anmeldelse af en kort bog. Små tres letlæste sider af den kortere slags er Mathias Secher Roms (MSR) bog ”Magtesløs styrke” på. Bogen er dermed forholdsvist hurtigt læst. Anderledes er det med bogens budskab.

Forfatteren til bogen er ramt af en sygdom, der udover følgesygdomme betyder kroniske, konstante, invaliderende og svært behandlelige smerter – en situation præget af dyb magtesløshed. MSR arbejder pt. 8 timer ugentligt i en fleksjobstilling i Bramming Frimenighed.

”Magtesløs styrke” handler kort sagt om hvordan Gud bruger magtesløsheden. Forfatterens egen situation giver bogen en nerve og budskabet får en ekstra dimension, fordi man som læser ved – og mærker – at bogens tema ikke bare er en sag forfatteren har stor viden om, men også en sag, der er erfaret på et dybt plan.

I bogens første kapitler stiller MSR det indledende spørgsmål ”Hvordan kan reel magtesløshed ære en gudvillet styrkeposition?” Herefter pointeres det, at meningen ikke er, at Gud skal hjælpe os ud af vores magtesløshed, men at han vil lade os blive i den – for at kunne bruge den som redskab. Med denne ramme for bogen følger tre kapitler om magtesløs styrke i praksis – hos Jesus, hos Paulus og i kirken. Bogens budskab opsummeres i en kort afrunding. Derudover er der gengivet nogle sangtekster skrevet af MSR i tråd med bogens emne, hvortil der findes noder og melodiindspilninger på nettet.

Jeg må indrømme, at jeg er en smule udfordret af at anmelde bogen. Mit eget liv og min nuværende livssituation rummer langt fra blot en brøkdel af den smerte og lidelse som forfatteren oplever. Lidt forenklet sagt medfører det, at jeg på teoretisk plan godt kan følge MSR og opleve budskabet som godt og rigtigt, men reelt har jeg ikke en erfaring og et liv, som budskabet rammer på et dybere og mere ”virkeligt” plan. Med den indrømmelse vil jeg dog alligevel fremhæve tre ting vedrørende ”Magtesløs styrke”:

  1. Bogen er kort. Det betyder at budskabet står mere skarpt, hvilket er en af bogens store styrker. Det betyder dog også at MSR’s mange gode pointer bygger på lidt kortfattede gennemgange af de bibelske tekster. Et decideret minus ved bogen er det ikke, men man får en fornemmelse af, at der er mere guld at hente fra de bibelske tekster end dét MSR når at præsentere i bogen.
  2. Bogen behandler en problemstilling som mange kender til, og giver et svar som mange trænger til. Problemstillingen om at være magtesløs – eksempelvis pga. sygdom – kender mange kristne til. MSR forholder sig befriende realistisk til problemstillingen og giver ingen letkøbte svar. I stedet gives et svar, der ikke består af tips til at blive fri for magtesløsheden, men derimod kan give hjælp til at forstå og håndtere situationen.
  3. Bogen er personlig uden at blive privat. Det gør at budskabet får en nerve samtidigt med at mange selv vil kunne spejle sig i det.

Hermed anbefales bogen til de, der oplever magtesløshed i hvilken som helst grad. Og gør man ikke det, ja, så er bogen så kort og letlæst, at den godt kan læses med fint udbytte alligevel.

 

Rom, Mathias Secher: Magtesløs styrke (Fredericia: Lohse, 2019). Kan købes på Lohse.dk

Del:

Twitter
Facebook